KULIAH PEMANTAPAN UJIAN KOMPREHENSIF DAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF

  • Admin
  • 07 Des 2022

SURAT EDARAN

NOMOR :   570   /SE/043103/XII/2022

TENTANG

KULIAH PEMANTAPAN  UJIAN KOMPREHENSIF

DAN PELAKSANAAN  UJIAN KOMPREHENSIF

 

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MAHASISWA SEMESTER VII (TUJUH) PRODI ADMINISTRASI PUBLIK, ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI, BAHWA KULIAH PEMANTAPAN UJIAN KOMPREHENSIF DAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI SENIN S/D SABTU TANGGAL 30 JANUARI S.D 04 FEBRUARI 2023. BAGI MAHASISWA YANG AKAN MENGIKUTI KULIAH PEMANTAPAN UJIAN KOMPREHENSIF DAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF TERSEBUT, MAKA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :


MEMBAYAR BIAYA ADMINISTRASI KULIAH PEMANTAPAN  UJIAN KOMPREHENSIF DAN UJIAN KOMPEHENSIF SEBESAR  Rp  500.000,. DAN TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN SEBELUMNYA.

TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN NILAI DARI SEMESTER I S/D SEMESTER 6

PEMBAYARAN PALING LAMBAT HARI SABTU TANGGAL  28 JANUARI 2023.

JADWAL KULIAH PEMANTAPAN UJIAN KOMPREHENSIF DAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF TERLAMPIR .

TIDAK MENERIMA DISPENSASI

DEMIKIAN SURAT EDARAN INI KAMI SAMPAIKAN AGAR DIPERHATIKAN DAN DILAKSANAKAN.

                                                                                    SUKABUMI,   05 DESEMBER 2022

                                                                                    KETUA

                                                                                    

                                                                                    DRA. KANTIRINA RACHAJU, M.SI